Introduction
Medical School Lectures
Pathology Residents & Pathologists
Laboratory Management
Databases
Pathology and Other Departments
Statistics and Bioinformatics
Writing Journal Articles & Bibliography
Pathology Meetings
Science General
Computers General
Games
Appendix

About Pathology Lectures

Dersler ile ilgili genel bilgiler

Patoloji derslerinde hastalıklar değişik açılardan anlatılacaktır. Sizden beklenen bu değişik yönleri klinik derslerle de birleştirmenizdir.

 • Epidemiyoloji

 • Patogenez

 • Morfoloji

 • Genetik

 • Tedavi

 • Morfoloji ve patogenezin klinik ile korelasyonu

 • Hastalığın süreci

  • Hastalığın değişik dönemleri ve ayırıcı tanıyla ilişkisi

Kaynaklar:

Patoloji derslerini hazırlarken temel olarak Robbins’ten faydalanıyoruz.

Aşağıda listesi verilen kitaplardan faydalanabilirsiniz. Bunların hemen tümü kütüphanemizde mevcuttur:

 1. Robbins Basic Pathology, 9th edition

 2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th edition

 3. Robbins Temel Patoloji

 4. BRS Pathology (Board Review Series)

 5. Pathology Secrets

 6. Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children, 7e

 7. Elsevier's Integrated Pathology

 8. Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology

 9. Netter's Illustrated Human Pathology

 10. Rapid Review Pathology

 11. Robbins and Cotran Atlas of Pathology

 12. Robbins and Cotran Review of Pathology

 13. Wheater's Basic Pathology

 14. Wheater's Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology

 15. Wheater's Review of Histology & Basic Pathology

 16. Rubin’s Pathology CLINICOPATHOLOGIC FOUNDATIONS OF MEDICINE

 17. The Biology of Cancer Robert A. Weinberg