Introduction
Medical School Lectures
Pathology Residents & Pathologists
Laboratory Management
Databases
Pathology and Other Departments
Statistics and Bioinformatics
Writing Journal Articles & Bibliography
Pathology Meetings
Science General
Computers General
Games
Appendix

Kappa

Kappa testi gözlemciler arası uyumu belirlemek için kullanılıyor ve patolojide en çok kullanılan analiz yöntemlerinden birisi.

Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta var:

  • Gözlemcilerin birbiri ile olan farklılıkları

Bir asistan ile bir eksper patoloğun uyumsuzluğu gözardı edilebilecekken, iki eksperin tanı uyumsuzluğu daha önemli olabilir.

  • Tanıların birbiri ile olan farklılıkları

T1 ve T2 olan tümöre aynı tedavi veriliyorsa T1 ve T2'nin ayırt edilmesi önemli olmayabilir. T1 ile T4 arasındaki fark çok önemli olabilir.

Gözlemcilerin eşit olmaması nonunique rater, tanıların farklı değerlendirilmesi ise ağırlıklı weighted kappa analiz olarak Stata'da incelenebiliyor.

Detaylar şu dökümanda: https://www.stata.com/manuals13/rkappa.pdf

Bu testi kullanan çalışmalar:

  • Ampullary carcinoma is often of mixed or hybrid histologic type: an analysis of reproducibility and clinical relevance of classification as pancreatobiliary versus intestinal in 232 cases.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27586202

  • Interrater reliability: the kappa statistic

Biochem Med (Zagreb). 2012 Oct; 22(3): 276–282. PMCID: PMC3900052